+ Συναυλία Θρησκευτικής Μουσικής | chrisparaskevopoulos
Χρήστος
Παρασκευόπουλος
el
en
fr
Συναυλία Θρησκευτικής Μουσικής
29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010
Aπό τις παράξενες μουσικές ατμόσφαιρες του D.Milhaud και των F.Poulenc και P.Bourget, μέχρι τον J.S Bach, τον Th.Dubois, τον J.F Haendel και άλλων, ακολουθούμε μουσικά ίχνη, προσπαθώντας να νιώσουμε και να καταλάβουμε σε μια "συμμαχία" φωνής και εκκλησιαστικού οργάνου. Ας ανιχνεύσουμε παρέα λοιπόν.
Ερμηνεύουν:
Ελένη Καραβούζη - σοπράνο
Χρήστος Παρασκευόπουλος - εκκλησιαστικό όργανο

Γερμανική Εκκλησία Αθηνών