+ Συναυλία Χριστουγεννιάτικης Μουσικής | chrisparaskevopoulos
Χρήστος
Παρασκευόπουλος
el
en
fr
Συναυλία Χριστουγεννιάτικης Μουσικής
19 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009
Έργα για εκκλησιαστικό όργανο με χριστουγεννιάτικο θέμα και έργα για ηλεκτρονικό όργανο με το Γιάννη Καραβία
Γερμανική Εκκλησία Αθηνών