+ Φεστιβάλ Εκκλησιαστικού Οργάνου | chrisparaskevopoulos
Χρήστος
Παρασκευόπουλος
el
en
fr
Φεστιβάλ Εκκλησιαστικού Οργάνου
15 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1999
Παρακολούθηση και συμμετοχή των σεμιναρίων των οργανιστών: Johannes Geffert, Franz Hauk, Daniel Roth, Jane Parker Smith και ερμηνεία έργων στο εκκλησιαστικό όργανο
Μέγαρο Μουσικής Αθηνών - Αίθουσα "Χρήστος Λαμπράκης"