+ Χριστουγεννιάτικη Συναυλία | chrisparaskevopoulos
Χρήστος
Παρασκευόπουλος
el
en
fr
Χριστουγεννιάτικη Συναυλία
19 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1999
Έργα για εκκλησιαστικό όργανο σόλο και έργα φωνητικής μουσικής με τη συμμετοχή των Ροζμαρί Κυπραίου σοπράνο και Ελένης Δάβου άλτο
Γερμανική Εκκλησία Αθηνών