+ Συναυλία Εκκλησιαστικού Οργάνου | chrisparaskevopoulos
Χρήστος
Παρασκευόπουλος
el
en
fr
Συναυλία Εκκλησιαστικού Οργάνου
10 ΜΑΡΤΙΟΥ 2002
Έργα για εκκλησιαστικό όργανο και ανάλυσή τους από το μουσικολόγο Γιάννη Φούλια
Γερμανική Εκκλησία Αθηνών