+ Συναυλία Εκκλησιαστικού Οργάνου | chrisparaskevopoulos
Χρήστος
Παρασκευόπουλος
el
en
fr
Συναυλία Εκκλησιαστικού Οργάνου
22 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2002
Έργα για σόλο εκκλησιαστικό όργανο και συνοδεία της σοπράνο Μανουέλας Μαυρουδή
Γερμανική Εκκλησία Αθηνών