+ Συναυλία Θρησκευτικής Μουσικής | chrisparaskevopoulos
Χρήστος
Παρασκευόπουλος
el
en
fr
Συναυλία Θρησκευτικής Μουσικής
23 ΜΑΡΤΙΟΥ 2003
Συνοδεία της Χορωδίας και της Ορχήστρας του Ανεξαρτήτου Συνδέσμου Μουσικής Ανάπτυξης και του Χορωδιακού Εργαστηρίου «Μαρσύας», υπό τη διεύθυνση του Νίκου Καριώτη
Γερμανική Εκκλησία Αθηνών