+ Συναυλία Εκκλησιαστικού Οργάνου | chrisparaskevopoulos
Χρήστος
Παρασκευόπουλος
el
en
fr
Συναυλία Εκκλησιαστικού Οργάνου
12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004
Συναυλία εκκλησιαστικού οργάνου με τους μουσικούς: Ηλία Νέγρη, Αναστάσιο Λαζάρου, Γιάννη Μαγκανάρη και Χρήστο Παρασκευόπουλο
Γερμανική Εκκλησία Αθηνών