+ Συναυλία Θρησκευτικής Μουσικής | chrisparaskevopoulos
Χρήστος
Παρασκευόπουλος
el
en
fr
Συναυλία Θρησκευτικής Μουσικής
15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2006
Συνοδεία στην Ορχήστρα και Χορωδία του Ανεξάρτητου Συνδέσμου Μουσικής Ανάπτυξης και του Καλλιτεχνικού Εργαστηρίου Μαρσύας, υπό τη διεύθυνση του Νίκου Καριώτη
Φιλολογικός Σύλλογος Παρνασσός