+ Χριστουγεννιάτικη Συναυλία | chrisparaskevopoulos
Χρήστος
Παρασκευόπουλος
el
en
fr
Χριστουγεννιάτικη Συναυλία
18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006
Κοντσέρτα για εκκλησιαστικό όργανο και ορχήστρα του George Friedrich Haendel σε συνεργασία με τη Synfonietta, υπό τη διεύθυνση του Γιώργου Αραβίδη και τη συμμετοχή της σοπράνο Τιτίκας Μαραγκούλα-Σαμέλη
Φιλολογικός Σύλλογος Παρνασσός