+ Συναυλία Κλασσικής Μουσικής | chrisparaskevopoulos
Χρήστος
Παρασκευόπουλος
el
en
fr
Συναυλία Κλασσικής Μουσικής
04 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2007
Σόλο έργα για εκκλησιαστικό όργανο και έργα για πνευστά με το Τμήμα Χαλκίνων Πνευστών της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών
Γερμανική Εκκλησία Αθηνών