+ Συναυλία Συλλόγου Φίλων του Εκκλησιαστικού Οργάνου | chrisparaskevopoulos
Χρήστος
Παρασκευόπουλος
el
en
fr
Συναυλία Συλλόγου Φίλων του Εκκλησιαστικού Οργάνου
09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007
Έργα για σόλο εκκλησιαστικό όργανο και συνοδεία για έργα χορωδιακής μουσικής
Γερμανική Εκκλησία Αθηνών