+ Διεθνές Φεστιβάλ Εκκλησιαστικού Οργάνου Αγίου Φραγκίσκου Ρόδου-Terra Sancta Ave maris stella—Ο Γαλλικός Ρομαντισμός στη Θρησκευτική Μουσική | chrisparaskevopoulos
Χρήστος
Παρασκευόπουλος
el
en
fr
Διεθνές Φεστιβάλ Εκκλησιαστικού Οργάνου Αγίου Φραγκίσκου Ρόδου-Terra Sancta Ave maris stella—Ο Γαλλικός Ρομαντισμός στη Θρησκευτική Μουσική
06 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018

Ο Γαλλικός Ρομαντισμός στη Θρησκευτική Μουσική
Συναυλία Χορωδιακής Μουσικής
Χορωδία “Musica Sacra”
Ελένη Κεβεντσίδου, εκκλησιαστικό όργανο
Διευθύνει ο Χρήστος Παρασκευόπουλος

The French Romantic Era in Sacred Music
Choir Music Concert
“Musica Sacra” Choir
Eleni Keventsidou, organ
Chris Paraskevopoulos, conductor

 

1)      Jehan Alain (1911-1940): Deux Danses a Agni Yavishta, JA 77, 78, γιαεκκλησιαστικόόργανο, for organ

2)      Charles-François Gounod (1818-1893): Laudate Dominu, ιερόανθέμιογιαχορωδίακιεκκλησιαστικόόργανο, sacred anthem for choir and organ

3)      Louis Vierne (1870-1937): Claire de Lune from 24 Pièces de Fantaisie, 2nd Suite, Op.5, γιαεκκλησιαστικόόργανο, for organ

4)      Gabriel Faure (1845-1924): Cantique de Jean Racine, ιερό ανθέμιο για χορωδία κι εκκλησιαστικό όργανο, sacred anthem for choir and organ

5)      Maurice Duruflé (1902-1986): Choral Varié sur le thème du “Veni creator, γιαεκκλησιαστικόόργανο, for organ

6)      Charles-François Gounod: 4ème Messe Choral(4ηΧορωδιακήΛειτουργία) - Kyrie, Gloria, Sanctus, Benedictus, Agnus De), γιαχορωδίακιεκκλησιαστικόόργανο, for choir and organ

Καθεδρικός Καθολικός Ναός Αγίου Φραγκίσκου της Ασσίζης - Ρόδος