+ Διεθνές Φεστιβάλ Εκκλησιαστικού Οργάνου Αγίου Φραγκίσκου Ρόδου-Terra Sancta Ave maris stella—Χαίρε άστρο της θαλάσσης | chrisparaskevopoulos
Χρήστος
Παρασκευόπουλος
el
en
fr
Διεθνές Φεστιβάλ Εκκλησιαστικού Οργάνου Αγίου Φραγκίσκου Ρόδου-Terra Sancta Ave maris stella—Χαίρε άστρο της θαλάσσης
01 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018

Ύμνοι και Ωδές στην Παναγία για χορωδία, σοπράνο και 
εκκλησιαστικό όργανο
Χορωδία «Ροδίων Εμμέλεια»
Εκκλησιαστικό όργανο: Χρήστος Παρασκευόπουλος
Διεύθυνση και ερμηνεία σόλο έργων: Ευανθία Κρητικού

Ave maris stella—Hail star of the sea 
Hymns to the Virgin Mary for choir, soprano and organ
Choir “Rodion Emmelia”
Organ: Chris Paraskevopoulos
Conductor and solo soprano: Evanthia Kritikou

 

Πρόγραμμα – Program

 

1)      Peeter Cornet (1575-1633):SalveRegina (Χαίρε Άνασσα) , για εκκλησιαστικό όργανο – for organ

2)      Βυζαντινός Ύμνος (διασκευή Ευανθία Κρητικού): Την ωραιότητα της παρθενίας Σου (the beauty of your virginity), για χορωδία, for choir

3)      Βυζαντινός ύμνος: Τη υπερμάχω στρατηγώ (To the advocate general), για χορωδία, for choir

4)      Dietrich Buxtehude 1637-1707): Magnificat anima mea in primi toni, BuxWV 204, (Μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριο, στον πρώτο εκκλησιαστικό τόνο), για εκκλησιαστικό όργανο, for organ 

5)      Cesar Franck (1822-1890): Panis angelicus (Άρτος αγγελικός), ιερό ανθέμιο για σοπράνο κι εκκλησιαστικό όργανο, sacred anthem for soprano and organ

6)      Franz Liszt (1811-1886): Ave maris stella (Χαίρε άστρο της θαλάσσης), για εκκλησιαστικό όργανο, for organ.

7)      Franz Schubert (1797-1828): Ave Maria (Χαίρε Μαρία), για σοπράνο κι εκκλησιαστικό όργανο, for soprano and organ

8)      LéoncedeSaint-Martin(1886-1954): Alma Redemptoris Mater (Αγαπημένη Μητέρα του Σωτήρος), για εκκλησιαστικό όργανο, for organ

9)      Vladimir Vavilov (1925-1973): Ave Maria (Χαίρε Μαρία), για οσπράνο κι εκκλησιαστικό όργανο, for soprano and organ

10)  Valentino Donella (1937-    ): Regina coeli, (Άνασσα των ουρανών), για εκκλησιαστικό όργανο, for organ

11)  Παραδοσιακό Gospel (διασκευή Ευανθία Κρητικού): I am gonna sing, για χορωδία

12)  Arrigo Boito (1842-1918): Salve Regina (Χαίρε Άνασσα), για χορωδία κι εκκλησιαστικό όργανο, for organ and choir

Καθεδρικός Καθολικός Ναός Αγίου Φραγκίσκου της Ασσίζης - Ρόδος