+ Συμμετοχή Musica Sacra στη Λειτουργία της Γερμανικής Εκκλησίας | chrisparaskevopoulos
Χρήστος
Παρασκευόπουλος
el
en
fr
Συμμετοχή Musica Sacra στη Λειτουργία της Γερμανικής Εκκλησίας
10 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018

Συμμετοχή της Musica Sacra στη Λειτουργία της Γερμανικής Εκκλησίας

1) Prelude: Choir: Sir John Stainer: God so Loved the World
2) Louis Vierne: Messe Solennele - Kyrie
3) Louis Vierne: Messe Solennele - Gloria
4) Louis Vierne: Messe Solennele - Sanctus-Benedictus
5) Louis Vierne: Messe Solennele - Agnus Dei
6) Holy Communion: William Byrd: Ave Verum Corpus
7) Postlude: Choir: Charles-Marie Widor: Surrexit a mortuis

Γερμανική Εκκλησία Αθηνών