+ Φεστιβάλ Μπαχ 2008 | chrisparaskevopoulos
Χρήστος
Παρασκευόπουλος
el
en
fr
Φεστιβάλ Μπαχ 2008
13 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2008
13,16,19 Απριλίου 2008 Διοργάνωση, επιμέλεια και πραγματοποίηση Φεστιβάλ Μπαχ με τη συμμετοχή τοπικών και ξένων συντελεστών
Α΄ Ελληνική Ευαγγελική Εκκλησία Αθηνών