+ Χριστουγεννιάτικα τραγούδια από όλο τον κόσμο | chrisparaskevopoulos
Χρήστος
Παρασκευόπουλος
el
en
fr
Χριστουγεννιάτικα τραγούδια από όλο τον κόσμο
16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Χριστουγεννιάτικα τραγούδια από όλο τον κόσμο 

Μαριάννα Πετροπούλου: σοπράνο

Χρήστος Παρασκευόπουλος: εκκλησιαστικό όργανο

Ώρα 20.00

Γερμανική Εκκλησία Αθηνών