+ Συναυλία Μουσικής Baroque | chrisparaskevopoulos
Χρήστος
Παρασκευόπουλος
el
en
fr
Συναυλία Μουσικής Baroque
28 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009
Συναυλία με το Σύνολο Νυκτών Εγχόρδων Αθηνών σε έργα για ορχήστρα και εκκλησιαστικό όργανο
Γερμανική Εκκλησία Αθηνών