+ Συναυλία Γερμανικής Σχολής Αθηνών | chrisparaskevopoulos
Χρήστος
Παρασκευόπουλος
el
en
fr
Συναυλία Γερμανικής Σχολής Αθηνών
10 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012
Συναυλία της Γερμανικής Σχολής Αθηνών με τη Χορωδία και Ορχήστρα της Σχολής. Διεύθυνση: Peter Hahn
Γερμανική Εκκλησία Αθηνών