+ Συναυλία Χριστουγεννιάτικης Μουσικής | chrisparaskevopoulos
Χρήστος
Παρασκευόπουλος
el
en
fr
Συναυλία Χριστουγεννιάτικης Μουσικής
30 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009
Έργα με χριστουγεννιάτικο θέμα σε συνεργασία με το σωματείο «Όπερα Νέων Αθηνών»
Γερμανική Εκκλησία Αθηνών