+ Φεστιβάλ Spring Organ Series - Συναυλία | chrisparaskevopoulos
Χρήστος
Παρασκευόπουλος
el
en
fr
Φεστιβάλ Spring Organ Series - Συναυλία
20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010
Έργα για σόλο εκκλησιαστικό όργανο και έργα για όργανο και ορχήστρα νυκτών εγχόρδων σε συνεργασία με το Σύνολο Νυκτών Εγχόρδων Αθηνών.
Άγιος Παύλος - Αγγλικανική Εκκλησία Αθηνών