+ Αφιέρωση Εκκλησιαστικού Οργάνου | chrisparaskevopoulos
Χρήστος
Παρασκευόπουλος
el
en
fr
Αφιέρωση Εκκλησιαστικού Οργάνου
06 ΙΟΥΝΙΟΥ 2004
Συμμετοχή στην εκδήλωση αφιέρωσης του οργάνου της εκκλησίας μετά τα έργα ανακατασκευής του, με έργα εποχής Μπαρόκ
Γερμανική Εκκλησία Αθηνών