+ Ρεσιτάλ Εκκλησιαστικού Οργάνου | chrisparaskevopoulos
Χρήστος
Παρασκευόπουλος
el
en
fr
Ρεσιτάλ Εκκλησιαστικού Οργάνου
27 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2007
Έργα για σόλο εκκλησιαστικό όργανο από την εποχή Μπαρόκ ώς την Ύστερη Ρομαντική Εποχή
Φιλολογικός Σύλλογος Παρνασσός