+ Φεστιβάλ ΑΝΩ : Έργα για εκκλησιαστικό όργανο και φωνή | chrisparaskevopoulos
Χρήστος
Παρασκευόπουλος
el
en
fr
Φεστιβάλ ΑΝΩ : Έργα για εκκλησιαστικό όργανο και φωνή
22 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020
Διεθνές Φεστιβάλ Εκκλησιαστικού Οργάνου "Άνω"
Έργα για εκκλησιαστικό όργανο και φωνή


Γιάννης Κάβουρας, τενόρος
Χρήστος Παρασκευόπουλος, εκκλησιαστικό όργανο


1) Nicolas Cracoviensis (1485-1550):
Α. Salve Regina,
Β. Πρελούδιο σε φα μείζονα,
C. Χορικό Πρελούδιο “Ave Jerarchia”, για εκκλησιαστικό όργανο

2) Alessandro Stradella (1639-1682):
“Pieta Signore” Aria Di Chiesa, για τενόρο κι εκκλησιαστικό όργανο

3) Fryderyk Chopin (1810-1849):
Δύο πρελούδια για πιάνο, Op. 28 no 9 & 20, σε διασκευή για εκκλησιαστικό όργανο

4) Camille Saint-Saëns (1835-1921):
“Domine, ego credidi”, άρια για τενόρο από το Oratorio du Noël, op. 12

5) Fryderyk Chopin:
Πρελούδιο Op. 28, no 4, σε διασκευή για εκκλησιαστικό όργανο

6) Władysław Żeleński (1837-1921):
Ποιμενικό Πρελούδιο op.68, για εκκλησιαστικό όργανο

7) Théodore Dubois (1837-1924):
Οι Επτά Τελευταίοι Λόγοι του Χριστού,
Έκτος Λόγος: Πατέρα στα χέρια Σου παραδίδω το Πνεύμα μου, για τενόρο κι εκκλησιαστικό όργανο

8) Franz Schubert (1797-1828):
“Ave Maria”, ιερό ανθέμιο για τενόρο κι εκκλησιαστικό όργανο

9) Władysław Żeleński:
Πρελούδιο No 19 από τα 25 Πρελούδια op.38 για εκκλησιαστικό όργανο

10) Charles-François Gounod (1818-1893):
“Repentir”, ιερό ανθέμιο για τενόρο κι εκκλησιαστικό όργανο
Καθεδρικός Καθολικός Ναός Αγίου Γεωργίου, Άνω Σύρος