+ Χριστουγεννιάτικη Συναυλία | chrisparaskevopoulos
Χρήστος
Παρασκευόπουλος
el
en
fr
Χριστουγεννιάτικη Συναυλία
29 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Χριστουγεννιάτικα τραγούδια από όλο τον κόσμο 

Ερμηνεύουν οι καλλιτέχνες

Nikol Konstante, mezzosoprano

Nikolai Samuelsen, bass

Χρήστος Παρασκευόπουλος, εκκλησιαστικό όργανο

 

Γερμανική Εκκλησία Αθηνών